De farmaceutische wereld is volop in transitie. Een groeiend aantal big pharma past haar business model aan en traditionele rolverdelingen veranderen, zowel binnen als buiten het bedrijf. Om succesvol te zijn in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is het dan ook cruciaal om over de stads-, provincie-, lands-, maar bovenal de bedrijfsgrenzen heen te kijken en open te staan voor samenwerking, samenwerking tussen big pharma, start-ups, MKB, incubators en kennisinstellingen. Zo’n 70 personen waren op 2 juni aanwezig op Pivot Park en hoorden hoe een drietal sprekers dit onderwerp aansneden.

“Geen enkele organisatie kan de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel nog doen zonder samenwerkingen aan te gaan,” bevestigde Kurt Hertogs, Head of J&J Innovation JLINX & Benelux. Recent lanceerde Johnson & Johnson Innovation “ JLINX” een nieuw Investerings & Incubatie initiatief om zogenaamde vroege-fase bedrijven te identificeren en te begeleiden , zodat deze groeien en samenwerkingen binnen het Europese life sciences ecosysteem  kunnen aangaan.  “Wij zoeken voor JLINX actief naar geschikte bedrijven die beschikken over ownership, passion en championship.” Belangrijke tip die Hertogs meegeeft aan ieder bedrijf of organisatie dat open staat voor samenwerking: “Laat zien waar je mee bezig bent. Als je een goed idee hebt, maar niemand weet ervan dan weet men je ook simpelweg niet te vinden.”

Dat communicatie een cruciale rol speelt in het succesvol meegaan met de pharma-transitie bevestigt Prof. dr. Jan van Hest van de Radboud Universiteit en de Nano Medicine Alliance. “Vanuit het academisch werkveld is het belangrijk om goed te weten wat het bedrijfsleven zoekt binnen een samenwerking. Actief samenwerken op basis van vertrouwen in plaats van simpelweg overdragen is daarom essentieel binnen onze projecten.”

Dat samenwerking essentieel is kwam duidelijk naar voren vanuit Jan Spanholtz, CSO bij het op Pivot Park gevestigde Glycostem. “Het zou niet mogelijk zijn geweest om ons product van ‘bench’ naar ‘bedside’ te hebben gebracht wanneer wij geen strategische samenwerkingen zouden zijn aangegaan met het UMC in Nijmegen. Dankzij deze samenwerking was het mogelijk om met ons middel oNKord®, een zeer doelgericht middel op basis van Natural Killer Cellen ter behandeling van leukemie, de eerste klinische testfase te doorlopen. Toekomstige strategische samenwerkingen met biotech en pharma zijn noodzakelijk voor Glycostem om oNKord® verder naar de markt te kunnen brengen. ”

Back