Provinciale Staten hebben ingestemd met het voorstel om eenmalig extra financiering beschikbaar te stellen aan het Pivot Park in Oss. Achterliggende gedachte is dat Pivot Park met deze financiële impuls en andere maatregelen zich verder kan ontwikkelen als open innovatie campus voor medicijnontwikkeling. In totaal gaat het om een lening van € 13,9 miljoen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.

In 2012 startte Pivot Park, toen onder de noemer Oss Life Sciences Park, met als directe aanleiding de dreigende teloorgang van kennis en banen na het sluiten van de onderzoeksafdeling van MSD. Als open innovatie campus geeft het park startende en bestaande bedrijven de gelegenheid gebruik te maken van kostbare installaties, faciliteiten en diensten voor alle facetten van vroege medicijnontwikkeling. De provincie verstrekte bij de oprichting van het park startkapitaal in de vorm van een lening en is samen met gemeente Oss eigenaar van het vastgoed.

Doelstelling van de lening is om te komen tot een duurzame exploitatie en om Pivot Park verder te kunnen ontwikkelen: de campus wordt nog meer toegerust op de behoefte van huidige huurders en toekomstige bedrijven die zich mogelijk op Pivot Park willen vestigen. De lening zal oa. worden gebruikt voor:

  • Investeringen in het aantrekkelijker(er) maken van het vastgoed (herinrichting buitenterrein, verlaging kosten, groot onderhoud, geschikter maken van gebouwen voor meerdere huurders)
  • Financiële ruimte creëren voor het vernieuwen en versterken van de faciliteiten
  • Aanleggen van een financiële buffer voor opvangen van tegenslagen

Op Pivot Park zijn op dit moment 38 bedrijven zijn gevestigd met 500 hoogwaardige arbeidsplaatsen. De transitie naar een volwaardige open innovatie campus gaat echter langzamer dan verwacht en vraagt om meer investeringen in tijd en geld. Met deze extra impuls beoogt de provincie eraan bij te dragen dat het Pivot Park op langere termijn duurzaam kan worden geëxploiteerd, zodat private investeerders de campus van overheden kunnen overnemen.

Back