Rob Prins vervangt per 1 april Jan Pelle als voorzitter van de Raad van Bestuur van Pivot Park. Jan Pelle heeft vanuit de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) vijf jaar mede sturing gegeven aan het Pivot Park. Rob Prins vervulde eerder de rol van algemeen directeur bij Organon BioSciences en was daarbij site-manager van Organon in Oss. Hij brengt dan ook jaren aan ervaring en een groot netwerk binnen de farmaceutische sector met zich mee. Tevens heeft hij als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de NOM (Noordelijke Ondernemings Maatschappij) een uitgebreide ervaring in de publieke sector. Als voorzitter van de Raad van Bestuur geeft Rob Prins mede richting aan de ontwikkeling van het Pivot Park waar inmiddels 41 bedrijven zijn gevestigd en ruim 500 mensen werken aan de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen, technologieën en diagnostiek.

“Provincie Noord-Brabant, Gemeente Oss en de BOM hebben de afgelopen vijf jaar voor een stevig fundament gezorgd, waarop verdere groei mogelijk is,” aldus Rob Prins. “De dynamiek op Pivot Park werkt zeer stimulerend. Samen met het bestuur en de medewerkers van Pivot Park wil ik graag een bijdrage aan de verdere groei van het park leveren.”

“Met de komst van Rob Prins hebben wij een zeer waardig opvolger voor Jan Pelle gevonden,” vertelt Mirjam Mol-Arts, directeur van Pivot Park. “Wij zijn Jan zeer erkentelijk voor zijn enorme inzet en bijdrage aan de totstandkoming en het succes van Pivot Park. Met de komst van de 500e werknemer en de vorderende transformatie van het Park breekt een nieuwe fase aan waarin we verder gaan bouwen aan het toekomstbestendig maken van Pivot Park. Hierbij kunnen wij zeer goed gebruik maken van Rob zijn kennis en ervaring.”

Het bestuur van Pivot Park bestaat naast Rob Prins uit Mirjam Mol en Jan Kusters. Het betreft een zogenoemde one-tier board, waarbij naast de toezichthouders ook de directie (de dagelijkse leiding) deel uit maakt van het bestuur.

Back