Zo’n 25 medewerkers van IBN kunnen de komende drie jaar bij Pivot Park in Oss hun werk voortzetten. Maandag 18 mei tekenden CEO van Pivot Park, Brigitte Drees en Maarten Gielen, algemeen directeur van IBN een raamovereenkomst waar wel 7 facilitaire diensten in zijn opgenomen. Het gaat hier met name om schoonmaak activiteiten maar ook gladheidsbestrijding en groenonderhoud. Pivot Park wil hiermee een bijdrage leveren aan een arbeidsmarkt waarin iedereen die wil en kan werken een eerlijke kans krijgt. Naast biofarmaceutische innovatie heeft Pivot Park ook als doelstelling om te zorgen voor werkgelegenheid in de gemeenschap.

Goed voorbeeld geven
Al sinds 2016 verzorgen de medewerkers van IBN verschillende diensten op het park zoals de schoonmaak en postverwerking. “Naar grote tevredenheid van onze community” zegt CEO Brigitte Drees, “we vinden het belangrijk dat mensen een volwaardige bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Werk is daarbij een belangrijk uitgangspunt. We willen het goede voorbeeld geven aan de organisaties op ons park”. Ook algemeen directeur Maarten Gielen van IBN is blij met deze samenwerking en trots dat zijn medewerkers de mogelijkheid krijgen om zich op zo’n bijzondere locatie nog verder te ontwikkelen.

Huurders ontzorgen
Daarnaast zal bij zo’n 60 huurders op Pivot Park de zorg rond schoonmaak activiteiten uit handen worden genomen. In de door hun gehuurde ruimte houden zij zelf controle over de kosten en de werkzaamheden van IBN, echter Pivot Park coördineert het contract met IBN. Op die manier stimuleert Pivot Park zijn huurders om kansen te bieden aan mensen die extra ondersteuning naar werk nodig hebben.

Over IBN
IBN is een grote regionale sociale werkgever met een bijzondere opdracht. IBN richt zich op het toeleiden naar werk en het bieden van passend werk. Al 25 jaar maken ze zich sterk voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden en behouden van een baan. Ze ontwikkelen mensen via werkleerlijnen of rechtstreeks bij een werkgever naar een kansrijk beroep. Samen met 11 gemeenten uit onze regio voeren ze de Participatiewet uit.

 

Foto: Brigitte Drees, CEO Pivot Park en Maarten Gielen, Algemeent Directeur IBN tekenen de overeenkomst

Back