Per 7 maart heeft Pivot Park de status Center for Open Chemical Innovation (COCi). Deze titel, uitgegeven door Topsector Chemie, geeft aan dat Pivot Park een geschikte vestigingslocatie is voor innoverende ondernemers. Pivot Park is mede hiervoor geselecteerd omdat het vorm geeft aan de crossover tussen de topsectoren Chemie en Life Sciences & Health. In Nederland zijn slechts vijf locaties aangewezen als COCi.

Met name de eigenschappen flexibiliteit, maatwerk en gezamenlijk gebruik van faciliteiten maken een locatie tot COCi locatie. In het geval van Pivot Park waren reden voor toekennen van de status:

  • de open innovatie community en bijbehorende mogelijkheden om kennis te delen en met andere bedrijven in contact te komen;
  • de hoogwaardige faciliteiten, waaronder: volledig ingerichte laboratoria, pilot plants , open access HTS, analytische faciliteiten (zoals NMR en LC-MS) en de ultra-High Throughput screening;
  • het gezamenlijk gebruik van praktische zaken en infrastructuur, zoals vergunningen, vergaderzalen en diverse chemische componenten.

Pivot Park en de op het park aanwezige bedrijven zijn als COCi opgenomen op de website van innovatienetwerk Chemielink. Doel van dit platform is om ondernemers en kennisinstellingen bij elkaar te brengen om zo innovatietrajecten te versnellen. In de toekomst zullen Pivot Park en Chemielink in dat kader projecten opzetten en uitvoeren. Deze zullen zich naar alle waarschijnlijkheid richten op de cross-sectorale rol waarmee Pivot Park en de op het park gevestigde bedrijven het ChemieLink netwerk verrijkt, namelijk de verbinding tussen topsectoren Chemie en Life Sciences & Health.

Op een nog te bepalen moment zal Gerard van Harten, boegbeeld van de Topsector Chemie, ter ere van het behalen van de status een beeldje uitreiken.

Back