Binnen open innovatie draait alles om samenwerking. Delen van kennis, ervaringen en in dit geval ook materiaal. Doel van het project Oncodrugs, een samenwerking tussen Universiteit Leiden, het Nederlands Kanker Instituut en een drietal bedrijven actief op Pivot Park en een vierde bedrijf gevestigd in regio Oss, is om gezamenlijk kansrijke werkzame stoffen te vinden die vervolgens ontwikkeld kunnen worden tot oncologische geneesmiddelen. “Door ieders werkwijze en kennis samen te brengen, verwachten we sneller tot nieuwe kandidaat medicijnen te komen,” vertelt Mario van der Stelt van Universiteit Leiden en initiatiefnemer van het project. “Het is ons doel om de komende vijf jaar tot minimaal twee ‘leads’ per jaar te komen die een startpunt zijn voor nieuwe kandidaat geneesmiddelen.”

Het Pivot Park Screening Centre (PPSC) speelt een belangrijke rol binnen het project. “Wij beschikken over ruim 225.000 potentiele kandidaatstoffen in onze bibliotheek,” vertelt Steven van Helden, vanuit PPSC bertokken bij Oncodrugs. “In een ander project waar we aan deelnemen, de European Lead Factory, hebben we gezien dat samenwerking loont.  Eind 2015 waren meer dan 30  screens uitgevoerd met gedeelde stoffenbibliotheken en dit heeft inmiddels voor 20 programma’s geresulteerd in nieuwe startpunten (gekwalificeerde hits) die verder gebruikt worden in geneesmiddelenonderzoek, zoals verschillende vormen van kanker,  diabetes, infectieziekten en neurologische aandoendingen.”

In onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Oncodrugs en de ervaringen van de deelnemende bedrijven Covalution Biosciences,  LeadPharmaNTRC en PPSC. Wilt u meer weten over de screeningactiviteiten van PPSC? Bekijk dan de bedrijfsfilm (3,5 minuut).