News 04.07.16

Terugblik: Health Valley afslag Pivot Park

Om succesvol te zijn in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is het cruciaal om over de stads-, provincie-, lands-, maar bovenal de bedrijfsgrenzen heen te kijken en open te staan voor samenwerking, samenwerking tussen big pharma, start-ups, MKB, incubators en kennisinstellingen.

Read more
News 30.06.16

Lead Pharma in het BOM Jaarbeeld

Veelbelovende chemische stofjes vinden die als basis kunnen dienen voor medicijnen tegen ziekten zoals reuma en kanker. Dat is wat het op Pivot Park gevestigde Lead Pharma doet.

Read more
News 28.06.16

Osteo-Pharma presenteert Wetenschappelijke Raad van Advies

Onlangs maakte Osteo-Pharma haar wetenschappelijke raad van advies bekend, bestaand uit een drietal experts uit het veld van de regeneratieve biologie van bot.

Read more
News 14.06.16

ChemConnection zet enorme stap om wereldwijd hoofdrol te nemen in productie nanomedicijnen

ChemConnection heeft dankzij de recente succesvolle GMP-productie van een complex nanomedicijn en investeringen in haar productiefaciliteit en analytische mogelijkheden een enorme stap voorwaarts gezet om wereldwijd gezien het leidende centrum voor de productie van nano-medicijnen te worden.

Read more
News 12.06.16

Mogelijke financiële impuls voor Pivot Park

De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant willen een lening van € 13,9 miljoen euro verstrekken aan Pivot Park.

Read more
News 25.05.16

Structureel meer geld voor snellere groei startups

Startende en doorgroeiende bedrijven zijn cruciaal voor de vernieuwing van onze economie. De komende tijd gaat het kabinet daarom maatregelen nemen waardoor zogenaamde startups en scaleups sneller en makkelijker kunnen groeien.

Read more
News 23.05.16

Gepatenteerde Q-koortstest Innatoss geeft patiënten duidelijkheid

Onbewuste Q-koortspatiënten kunnen nu wel de oorzaak van hun klachten achterhalen dankzij een revolutionaire test op basis van T-cellen.

Read more
News 04.05.16

Novel synergistic drug combinations proposed for pediatric T cell leukemia

Researchers from Erasmus Medical Center and NTRC have discovered novel combinations of experimental small molecule drugs that synergistically block pathologic activation of the IL7-receptor signalling cascade in leukemic cells of pediatric T-cell acute lymphoblastic leukemic (T-ALL) patients.

Read more
News 07.04.16

Oncodrugs – Samen op zoek naar nieuwe geneesmiddelen

Doel van het project Oncodrugs is om gezamenlijk kansrijke werkzame stoffen te vinden die vervolgens ontwikkeld kunnen worden tot oncologische geneesmiddelen.

Read more