Corona patiënten op de IC’s die aan de beademing liggen moeten in slaap gehouden worden met behulp van medicijnen. Door het grote aantal IC patiënten en de relatief lange duur aan de beademing is de beschikbaarheid van geschikte slaapmiddelen, zoals Propofol, een inmiddels wereldwijd probleem. Zeer recent deed het Landelijk Coördinatiecentrum voor Geneesmiddelen (LCG) nog een oproep aan ziekenhuizen voor een Propofol-sparend beleid. Onlangs heeft het LCG echter de hand weten te leggen op extra voorraden van het narcosemiddel Propofol, de eerste zendigen uit Zuid-Korea zijn inmiddels in Nederland aangekomen.

Propofol kan echter niet als zodanig worden toegediend aan patiënten, maar moet worden verwerkt in een geschikte formulering om intraveneus toegediend te kunnen worden. Hiervoor heeft Tiofarma (onder leiding van Herman Vromans en Thijs Rooimans) het idee gelanceerd om de propofol in een nano-emulsie te verwerken die geschikt is voor toediening. Als basis wordt hiervoor een commercieel verkrijgbare nano-emulsie gebruikt op lipide basis. Het propofol, wat slecht oplosbaar is in water moet in de lipide nano-druppels opgenomen worden om op die manier een stabiele en geschikte formulering te creëren. Belangrijk hiervoor is dat alle propofol in de nano-druppels wordt opgenomen en dat de uiteindelijke nano-deeltjesgrootte niet te veel variatie vertoond en binnen de veiligheidsgrenzen blijft voor intraveneuze toediening.

Tiofarma heeft InProcess-LSP gevraagd onderzoek te doen naar de optimale mengprocedure waarbij nano-druppel grootte, uniformiteit van propofol in de emulsie en fysische stabiliteit aan alle eisen moeten voldoen. InProcess-LSP zet voor dit onderzoek de eigen ontwikkelde technologie in via de recent (2019) gelanceerde NanoFlowSizer. Met behulp van deze technologie is het mogelijk om niet-invasief deeltjesgrootte (druppelgrootte) in hoog geconcentreerde nano-emulsies te meten zonder enige sample voorbehandeling. Daarnaast wordt ook op een niet-invasieve manier Nabij Infrarood (NIR) spectroscopie gebruikt om de uniformiteit van Propofol in de emulsie te meten en te monitoren.

NanoFlowSizer
InProcess-Lsp 1

“Inmiddels zijn de eerste resultaten zeer hoopvol dat een geschikte en veilige formulering gemaakt kan worden op deze manier.” zegt Rut Besseling, Science & Technology Director van InProcess-LSP. Verdere optimalisatie van het mengproces en verder stabiliteits onderzoek zullen de komende weken nog op de agenda staan.

“InProcess-LSP is bijzonder trots om op deze manier bij te kunnen dragen aan dit probleem en het is bijzonder motiverend om te zien onze nieuwe nanodeeltjes meet-technologie hierin een belangrijke rol vervult.” aldus CEO Ad Gerich van InProcess-LSP.

Back