HLO-HBO Analist

HLO-HBO Fysisch Chemisch Analist Nanodeeltjes Karakterisatie

(English version below) 

Wie wij zijn?
InProcess-LSP, opgericht in 2014, is een zeer innovatief scale-up bedrijf dat geavanceerde Process Analytical Technology (PAT) oplossingen levert voor realtime deeltjesgrootte-analyse. We hebben een uniek instrument voor analyse van grootte van nanodeeltjes ontwikkeld, de ‘NanoFlowSizer’ (NFS), gebaseerd op Spatially Resolved Dynamic Light Scattering, en hebben deze in 2019 op de markt gebracht. De NFS is nu de ‘state of the art’ karakteriserings-tool voor efficiënte monitoring van nanosuspensies en wordt gebruikt in de farmaceutische industrie voor R&D en productie van verschillende nanomedicijnen, waaronder mRNA-vaccins. Andere industrieën werkzaam met producten op basis van nanodeeltjes (voeding, chemicaliën, cosmetica) passen onze technologie ook toe om hun proces- en productkennis, efficiëntie en controle te vergroten.

Gericht op innovatieve oplossingen, breidt InProcess-LSP momenteel de NFS-portfolio verder uit met nieuwe mogelijkheden en toepassingsgebieden. Dit zal de verdere groei van het bedrijf stimuleren en de ambitie ondersteunen om de ‘best in class’ PAT-aanbieder te worden en de verwachtingen van klanten te overtreffen. We hebben een zeer bekwaam, enthousiast en ambitieus team om dit te realiseren, en we geloven sterk in transparantie, creativiteit en doorzettingsvermogen om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

InProcess-LSP is gevestigd in Oss, als lid van de Pivot Park-gemeenschap. Pivot Park is een van de meest innovatieve en snelgroeiende biofarmaceutische science parken in Europa met meer dan 60 bedrijven.

Wie zoeken wij?
Om onze groei mogelijk te maken, zijn we op zoek naar een fysisch-chemisch analist die zich zal richten op de analyse van nanodeeltjes met behulp van onze unieke Spatially Resolved Dynamic Light Scattering (SR-DLS) technologie. Activiteiten omvatten experimenteel werk ter ondersteuning van verschillende doeleinden binnen het bedrijf, variërend van vroeg ontwikkelingswerk in R&D tot validatie van nieuw ontwikkelde NFS functies en ondersteuning voor klantprojecten voor de Sales groep.

Aangezien SR-DLS doorgaans wordt toegepast voor nanodeeltjes gerelateerde proces-analytische oplossingen, wordt kennis/ervaring met nanodeeltjes processen ook zeer op prijs gesteld. Onze ideale kandidaat is op zoek naar een uitdagende functie waarvoor diepgaande analytische kennis is vereist en een dynamische werkomgeving op prijs wordt gesteld. De kandidaat zal continu nieuwe ervaring en kennis opbouwen op het gebied van geavanceerde instrumentatie.

 • Nanodeeltjes analyse uitvoeren met SR-DLS technologie
 • Analytische ondersteuning van vroege R&D ontwikkelingsactiviteiten
 • Analytische validatie van nieuw ontwikkelde instrument- en softwarefunctionaliteiten
 • Analytische ondersteuning van klantgerichte projecten binnen het Sales team.

 

Wat maakt je succesvol?

 • HBO-niveau, vermogen om met complexe analytische technologieën om te gaan.
 • Nauwkeurige en kritische kijk op analytische gegevens.
 • Ervaring met Dynamic Light Scattering is een pré.
 • Kennis van productieprocessen van nanodeeltjes wordt zeer op prijs gesteld.
 • Energiek persoon, voelt zich thuis in start/scale-up omgeving
 • Gemotiveerd en verantwoordelijk

 

Wat we bieden?
Een unieke mogelijkheid, een uitdagende en dynamische functie binnen een groeiend bedrijf, waar eigen initiatief en grijpen van kansen zeer gewaardeerd worden. Een marktconform salaris, pensioenpremie, 35 vakantiedagen, mogelijkheid tot deelname in een Stock Appreciation Rights (SAR) regeling en doorgroeimogelijkheden.

Enthousiast?
Stuur dan je motivatie en CV naar ons, we kijken uit naar je reactie!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ad Gerich: a.gerich@inprocess-lsp.com en kijk op onze website.

Alleen kandidaten die in de EU mogen werken, komen in aanmerking voor deze functie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


HLO-HBO Physical Chemical Scientist-Analyst
Nanoparticle Size Characterization.

Who we are?
InProcess-LSP, founded in 2014, is a highly innovative scale-up company providing advanced Process Analytical Technology (PAT) solutions for real-time particle size analysis. We developed a unique nanoparticle analyzer, the ‘NanoFlowSizer’ (NFS), based on Spatially Resolved Dynamic Light Scattering, and commercialized it in 2019. The NFS is now the ‘state of the art’ size characterization tool for efficient monitoring of nanosuspensions and typically used in Pharma industry for R&D and manufacturing of various nanomedicines, including mRNA vaccines. Other industries involved in nanoparticle based products (food, chemicals, cosmetics) are also adopting our technology to increase their process and product understanding, efficiency and control.

Focused on innovative solutions, InProcess-LSP is currently further expanding the NFS portfolio addressing novel capabilities and application areas. This will drive further growth of the company supporting the ambition to become the ‘best in class’ PAT provider and exceed customers’ expectations. We have a highly skilled, enthusiastic, and ambitious team to deliver this, and we strongly believe in transparency, creativity and persistency to serve our customers in the best possible way.

InProcess-LSP is based in Oss, The Netherlands, as a member of the Pivot Park community. Pivot Park is one of the most innovative and fast growing biopharmaceutical science parks in Europe with more than 60 companies.

Who are we looking for?
To enable our growth, we are looking for a physical-chemical scientist-analyst who will be focussed on nano-particle analysis using our unique Spatially Resolved Dynamic Light Scattering (SR-DLS) technology. Activities will include experimental work supporting different areas within the company varying from early development work in R&D up to validation of newly developed functionalities and support for customer projects in Sales. Since SR-DLS is typically applied for nanoparticle process-analytical solutions,  knowledge/experience with nanoparticle processing is also highly appreciated.

Our ideal candidate is looking for in-depth and challenging analytical science in a dynamic workload. The candidate will continuously build new experience and knowledge on cutting edge instrumentation.

 • Perform nano-particle size analysis by Spatially Resolved Dynamic Light Scattering
 • Analytical support of early R&D development activities
 • Analytical validation of newly developed instrument and software functionalities
 • Analytical support of customer related projects within the Sales team.

What makes you successful?

 • HBO level, ability to handle complex analytical technologies.
 • Accurate and critical view on analytical data.
 • Experience with dynamic light scattering technology is preferred.
 • Knowledge of nanoparticle production processes is highly appreciated.
 • Energetic person, feels at home in start/scale-up environment
 • Self-motivated & responsible

 

What we offer?
A unique opportunity, a challenging and dynamic position within a growing company, where own initiative and opportunities are highly valued. You will receive a competitive salary, pension contribution, 35 vacation days, possibility of participation through a Stock Appreciation Rights (SAR) scheme and unprecedented growth opportunities.

Excited?
Please send your motivation and CV to us, we are waiting for you!

For more information, please, contact Ad Gerich: a.gerich@inprocess-lsp.com and look on our website.

Only candidates eligible to work in the EU will be considered for the position.

Agency calls will not be appreciated.

Pivot Park Captains' Dinner

10 years ago, Pivot Park opened its doors to the world. Thanks to your commitment, support and confidence, we have been able to grow it into the successful and innovative biopharmaceutical campus it is today.

Now it’s time to celebrate!

We are therefore delighted to invite you – along with all your fellow CEOs at Pivot Park – to a special night out featuring inspiring art, a wonderful dinner and lots of opportunities to network and exchange ideas.

Erwin Wurm | Am I a House?

For the first time, the artist shows a cross-section of his work, from Narrow Furniture to One Minute Sculptures, within the walls of a historic building. Villa Constance, a former home that today houses Museum Jan Cunen, is not only a location but also part of the conversation. Because what exactly is a house?

#100YEARSPHARMAFUTURE

The development of medicines in Oss began one hundred years ago. It was then that the foundations were laid for what would become a flourishing pharmaceutical sector in the Netherlands, leading to groundbreaking discoveries such as insulin and the anti-conception pill.

Today, the entire chain is still represented in Oss, from early-stage research to the commercial scale production of medicines. Working in Oss, we focus on the health of people all over the world. Employees at dozens of companies large and small put their heart and soul into new medicines, products and services that will improve lives worldwide. Together, our strength lies in our combination of broad knowledge about the development of medicines and a thorough understanding of the requirements of high-quality production.

This shared past and common values stimulate strong bonds among everyone who works in pharmaceuticals in Oss. We build on qualities, expertise and networks that go back decades. And with a wide variety of pharmaceutical companies, suppliers and scientific institutions all located nearby, we offer an attractive business climate and an excellent basis for international collaboration.

We are proud to work together to create a better and healthier future for all, a collaboration that in turn fuels growing employment: today, most pharmaceutical jobs in the Netherlands are in Oss. Here we connect talent and companies and stimulate entrepreneurship, while our expert employees are our most important asset. Their drive ensures that Oss has an influence on health all over the world.

Pharma in Oss offers endless opportunities to startups and talent in a city and region that is a joy to live and work in. We are committed to collaboration and sustainable and successful entrepreneurship. Oss’s pharmaceutical companies are intrinsically competitive while also being committed to quality and safety. This, plus their focus on new health solutions and contemporary technology, makes us a leader in our pursuit of a better life for people worldwide.