Het lectoraat Drug Discovery van de Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie in Nijmegen start in september met zijn eerste studenten op het lab op Pivot Park. Het lectoraat maakt deel uit van de HAN University of Applied Sciences. We zitten in de kelder van het RE-gebouw (0201), een lab waar we zowel biologische als chemische onderwerpen kunnen adresseren en waar ongeveer 10 tot 15 studenten tegelijk kunnen werken.

De start is bescheiden. Met 4 studenten gaan we werken aan 3 verschillende chemische opdrachten. Twee zijn afstudeeropdrachten (van NTRC en Symeres), waarbij de stagiaires op ons lab werken en mede door het lectoraat begeleid worden. De twee andere studenten werken aan een subsidieproject waaraan we samenwerken met de Universiteit van Maastricht en Innosyn (Chemelot).

Een lectoraat heeft als opdracht te werken aan maatschappelijk relevante onderwerpen, die aansluiten bij de missie gedreven opdrachten vanuit de topsectoren/overheid. Verder moet de opdracht altijd vraag gestuurd zijn. Anders dan bij een universiteit bepalen de maatschappelijke relevantie en de bedrijven waar we mee samenwerken vooral het onderwerp/de onderwerpen waaraan we werken.  De kennis die we op deze manier vergaren, moet terugvloeien naar het onderwijs, om de studenten te kunnen onderdompelen in de nieuwste kennis in relatie tot de maatschappelijke relevantie.

Hoe kun je dit het beste bewerkstelligen? Door midden tussen de bedrijven te gaan zitten en samen met deze bedrijven, docenten/onderzoekers en studenten aan opdrachten te werken. Dit is de kerngedachte achter een hybride leeromgeving, een maatschappelijke ontwikkeling die reeds in vele domeinen vorm heeft gekregen. En dus de reden dat wij op Pivot Park onze thuisbasis hebben.

Een van de vormen waarin we kennis laten terugvloeien naar onderwijs, is via het opzetten van een minor Drug Discovery. Een minor is een 20-weken module waarin de studenten zowel verbreding als verdieping kunnen zoeken. In dit geval zal het een verdiepende multidisciplinaire minor worden, waar biologie- en chemiestudenten gezamenlijk het proces van drug discovery doorlopen.

Deze minor bestaat uit een theoretische en een praktische component. We starten met de ontwikkeling ervan in september 2021 en de eerste lichting van maximaal 20 studenten begint in februari 2022. ‘We’ is in dit geval het lectoraat in samenwerking met docenten van de HAN en AVANS. Echter, we willen bij de ontwikkeling ook graag bedrijven betrekken, omdat de experts in processen van drug discovery daar immers rondlopen. Wil je bijdragen aan deze minor? Neem dan contact met ons op.  Bijdragen kan zowel bij de invulling van:

  • het theoretisch deel (5 weken) als bijvoorbeeld adviseur/expert en/of gastdocent
  • het praktisch deel (15 weken) door het mede formuleren van (biologische en chemische) opdrachten.

Uiteraard hopen we op termijn een leuke portefeuille op te bouwen van bedrijven die samen met docenten, onderzoekers en studenten van het lectoraat werken aan subsidieprojecten en/of één-op-één opdrachten. Pivot Park zal hiervoor Innovatie Vouchers uitgeven om de samenwerking met het lectoraat te stimuleren en huurders tegemoet te komen in de kosten. CEO’s die interesse hebben kunnen de werkwijze opvragen bij Pivot Park.

Onze grootste uitdaging zien wij echter in de formatie van een duurzaam consortium met een aantal bedrijven / kennisinstellingen, om gezamenlijk te werken aan de opzet en optimalisatie van één of meerdere technologieplatforms die deze bedrijven ondersteunen in onderdelen van het drug discovery proces. Op welke technologieën dit zal zijn? Hiervoor zit jij in de driver seat. Er lopen reeds inventariserende gesprekken met bedrijven, maar mocht je zelf ideeën hierover hebben, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens lectoraat Drug Discovery: pedro.hermkens@han.nl

Tot ziens op het Pivot Park

Pedro Hermkens

Lector Drug Discovery

Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie, HAN University of Applied Sciences

Back