Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker.

De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan ingediende gegevens hangen af van ieders persoonlijke situatie. OLSP Holding B.V. wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u deze dan bij ons melden, Pivot Park stelt dat zeer op prijs!

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de Pivot Park-site en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. Pivot Park is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in of met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit e-mailbericht niet goed is ontvangen of indien u niet de geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht per e-mail of telefoon contact op te nemen met de verzender van dit bericht. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming van de verzender is niet toegestaan. De verzender is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie. De inhoud van dit e-mailbericht is uitsluitend indicatief en mag niet beschouwd worden als een aanbod van de verzender. Acceptatie van de inhoud van dit e-mailbericht brengt geen verbintenis tot stand.

Toon desktop versie